Privacy- en Cookieverklaring van Domein 158

Deze Privacy- en Cookieverklaring van Domein 158 geeft inzicht in de gegevens die via Domein 158 van u worden verzamelt, waarom dit gebeurd en hoe dit word beveiligd en afgeschermd voor derden.


Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen zo veel mogelijk beveiligingsmaatregelen om misbruik van gegevens te voorkomen.
Hieronder vallen:
- veilige verbindingen met een geldig certificaat
- sterke wachtwoorden
- bijgewerkte software
- versleutelde gegevens

Wij zorgen ervoor dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd en bijgewerkt.


Hostingprovider

Domein 158 is voor de beveiliging, opslag en verwerking deels afhankelijk van de hostingprovider achter de website.
Wij hebben met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten.


Contactformulier / E-mail

Berichten die wij via ons contactformulier of op ons e-mailadres ontvangen blijven in onze e-mailcliënt.
Ieder half jaar verwijderen wij e-mails die ouder zijn dan een jaar.


Domeinregistratie

Voor het registeren en verhuizen van domeinnamen werkt Domein 158 als registrar samen met een aantal registries.
De betreffende registry ontvangt van ons uw adresgegevens, telefoonnummer en emailadres voor het aanmaken van de domeinnaam.
Wij hebben met deze partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Wij verwijderen uw account en gegevens automatisch wanneer u langere tijd geen gebruik maakt van onze dienstverlening.
U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.


Administratie

Voor de administratie bewaren wij facturen in .PDF formaat, deze bevatten adresgegevens.
Vanwege de termijn van de Belastingdienst bewaren wij deze gegevens 7 jaar.


Contactpersonen

Wij onderhouden een database van onze contactpersonen met indien voorhanden de voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.


Mogelijkheden

Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens en delen deze nooit met andere partijen.

Wenst u op een later moment:
- niet meer geïnformeerd te willen worden
- uw gegevens te willen inzien of controleren
- een wijziging door te geven

Stuur uw verzoek naar info@158.nl, dan maken wij het voor u in orde.


Overige Vragen / Klachten

Wij zijn zeer transparant richting u en hebben alles wat wij met gegevens doen beschreven.

Heeft u nog verdere vragen of zit u met een klacht?
U kunt ons bereiken op info@158.nl.

U heeft ook het recht om klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.